# زبان مبلغ
1 English, Arabic, Persian 100 T
جمع کل : 100 T

چرا به مدیریپ بپیوندیم؟

  • معرفی مراکز (بدون پرداخت یک ریال هزینه)
  • پشتیبانی از زبانهای مختلف
  • قابلیت توسعه بی‌نهایت عمل
  • بازار هدف بدون مرز
  • ارائه خدمات پشتیبانی
  • معرفی بیماران واجد شرایط
  • حفظ محرمانگی اطلاعات