درگاه ارتباط مستقیم با بیمارستان عرفان.

با پر کردن فرم زیر پکیج درمانی خود را دریافت کنید.

(به عنوان مثال، پرونده پزشکی، عکس ایکس ری، جواب آزمایش و غیره)