ثبت نام کنید

عمل مورد نظر خود را جستجو کنید و درباره آن بیشتر بدانید.

لیست پزشکان، بیمارستانها و کلینکهای مربوطه را بررسی و مقایسه کنید.

با ارسال درخواست با مراکز درمانی ارتباط برقرار کنید تا پرونده پزشکی شما بررسی شود .

ما شما را در گرفتن ویزا، پرواز، اقامت و موارد بیشتر کمک خواهیم کرد.

با اطمینان خاطر سفر کنید، درمان شوید و به خانه برگردید.