• 1 بیمارستان

    برای ایمپلنت دندان (کاشت دندان)
  • زبان گفتاری

درباره ایمپلنت دندان (کاشت دندان): ( اطلاعات بیشتر)

مدت اقامت

2 الی 3 روز

بستری در بیمارستان

نیاز ندارد

مدت عمل

1 الی 2 ساعت

نوع بیهوشی

موضعی

بازگشت به کار

2 الی 3 روز پس از جرایحی

مراجعه بعدی

1 سفر (فقط برای کاشت پیچ ایمپلنت)/ 2 سفر (ایمپلنت کامل دندان)

رییس پاستور نو

درباره

قیمت از

500 $US