• 7 بیمارستان

    برای جراحی پلک (بلفاروپلاستی)
  • زبان گفتاری

درباره جراحی پلک (بلفاروپلاستی): ( اطلاعات بیشتر)

مدت اقامت

یک تا دو هفته

بستری در بیمارستان

چند ساعت

مدت عمل

60 تا 90 دقیقه

نوع بیهوشی

موضعی,عمومی

بازگشت به کار

یک هفته

مراجعه بعدی

ندارد

بیمارستان پاستورنو

بیمارستان فوق تخصصی

رییس پاستور نو

درباره

قیمت از

2,750 $US

بیمارستان عرفان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی

رییس عرفان

درباره

قیمت از

1,300 $US

بیمارستان عرفان نیایش

بیمارستان تخصصی فوق تخصصی