• 4 بیمارستان

    برای زیبایی بینی
  • زبان گفتاری

درباره زیبایی بینی: ( اطلاعات بیشتر)

مدت اقامت

1 تا 2 هفته

بستری در بیمارستان

1 شب / ندارد

مدت عمل

1 تا 2 ساعت

نوع بیهوشی

موضعی,عمومی

بازگشت به کار

یک هفته

مراجعه بعدی

ندارد

بیمارستان پاستورنو

بیمارستان فوق تخصصی

رییس پاستور نو

درباره

قیمت از

1,480 $US

بیمارستان عرفان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی

رییس عرفان

درباره

قیمت از

1,600 $US

بیمارستان عرفان نیایش

بیمارستان تخصصی فوق تخصصی