• 0 بیمارستان

    برای لیپوساکشن
  • زبان گفتاری

درباره لیپوساکشن: ( اطلاعات بیشتر)

مراجعه بعدی

ندارد

نوع بیهوشی

موضعی,عمومی

بستری در بیمارستان

نیاز ندارد/1 شب

بازگشت به کار

3 تا 7 روز

مدت عمل

30 دقیقه تا 3 ساعت

مدت اقامت

7 روز