• 2 بیمارستان

    برای کاشت مو
  • زبان گفتاری

درباره کاشت مو: ( اطلاعات بیشتر)

مدت اقامت

3 روز

بستری در بیمارستان

ندارد

مدت عمل

4 تا 8 ساعت

نوع بیهوشی

موضعی

بازگشت به کار

3 تا 7 روز

مراجعه بعدی

ندارد/ دارد در صورتی که پرپشتی مورد نظر حاصل نشود

رییس پاستور نو

درباره

قیمت از

900 $US